Lịch khai giảng

Chương trình Ngày khai giảng Đăng ký
Khai giảng lớp Đấu thầu theo Luật Đấu thầu số 43. Ngày 01/08/2014 Chi tiết Đăng ký
Khóa học Đấu thầu (Luật Đấu thầu số 43/QH-2013) Ngày 18/07/2014 Chi tiết Đăng ký
Đấu thầu theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 tại HCM Ngày 25/07/2014 Chi tiết Đăng ký
Đấu thầu theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 tại HN Ngày 18/07/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Mini MBA tại Thanh Hóa. Ngày 18/07/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Mini MBA tại Thừa Thiên Huế. Ngày 11/07/2014 Chi tiết Đăng ký
Kỹ năng lập Kế hoạch KD và Bán hàng chuyên nghiệp. Ngày 30/07/2014 Chi tiết Đăng ký
HD quyết toán thuế và xử lý các sai phạm trong vấn đề TC. Ngày 29/07/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng Đấu qua mạng tại TP Hồ Chí Minh Ngày 26/06/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng Đấu thầu qua mạng tại Đà Nẵng Ngày 25/06/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng Đấu thầu qua mạng tại Hà Nội Ngày 20/06/2014 Chi tiết Đăng ký
Đấu thầu cơ bản tại Đăk Lăk Ngày 20/06/2014 Chi tiết Đăng ký
Đấu thầu cơ bản tại Cần Thơ Ngày 28/06/2014 Chi tiết Đăng ký
Đấu thầu cơ bản tại Đà Nẵng Ngày 20/06/2014 Chi tiết Đăng ký
Đấu thầu cơ bản tại TP Hồ Chí Minh Ngày 25/06/2014 Chi tiết Đăng ký
Đấu thầu cơ bản tại Hà Nội Ngày 26/06/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Mini MBA tại Hải Phòng. Ngày 28/06/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Mini MBA tại Đà Nẵng. Ngày 25/06/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Mini MBA tại Cần Thơ. Ngày 22/06/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Mini MBA tại Hà Nội. Ngày 26/06/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng khóa 27 kỹ năng Leadership tại Hà Giang. Ngày 30/06/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng khóa 26 kỹ năng Leadership tại Bắc Kạn. Ngày 26/06/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng khóa 25 kỹ năng Leadership tại Cao Bằng. Ngày 28/06/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng khóa 24 kỹ năng Leadership tại Sơn La. Ngày 24/06/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng khóa 23 kỹ năng Leadership tại Thanh Hóa. Ngày 16/06/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng khóa 22 kỹ năng Leadership tại Bắc Ninh. Ngày 26/06/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng khóa 21 kỹ năng Leadership tại Hải Phòng. Ngày 22/06/2014 Chi tiết Đăng ký