Lịch khai giảng

Chương trình Ngày khai giảng Đăng ký
Ưu đãi 70% Kinh phí khóa học Giám đốc Tài chính. Ngày 15/09/2016 Chi tiết Đăng ký
Khóa học Đấu thầu theo Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT. Ngày 23/09/2016 Chi tiết Đăng ký
Khóa học Đấu thầu theo Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT. Ngày 23/09/2016 Chi tiết Đăng ký
Khóa học Kỹ năng lập hồ sơ dự thầu tại Hà Nội. Ngày 23/09/2016 Chi tiết Đăng ký
Khóa học Thẩm định Đấu thầu tại Hà Nội, TP HCM. Ngày 30/09/2016 Chi tiết Đăng ký
Khóa học Đấu thầu nâng cao tại Hà Nội, TP HCM. Ngày 23/09/2016 Chi tiết Đăng ký
Khóa học Đấu thầu qua mạng tại Hà Nội, TP HCM. Ngày 23/09/2016 Chi tiết Đăng ký
Khóa học Đánh giá dự án đầu tư Xây dựng CT. Ngày 30/09/2016 Chi tiết Đăng ký
Khóa học Định giá xây dựng Thông tư 05/2010/TT-BXD. Ngày 23/09/2016 Chi tiết Đăng ký
Khóa học Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Ngày 30/09/2016 Chi tiết Đăng ký
Khóa học Thí nghiệm viên, Quản lý phòng thí nghiệm. Ngày 30/09/2016 Chi tiết Đăng ký
Khóa học Quản lý, vận hành tòa nhà tại Hà Nội Ngày 23/09/2016 Chi tiết Đăng ký
Khóa học Kiểm định CLCT và An toàn chịu lực. Ngày 23/09/2016 Chi tiết Đăng ký
Khóa học Chỉ huy trưởng theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP. Ngày 16/09/2016 Chi tiết Đăng ký
An toàn lao động theo Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH. Ngày 23/09/2016 Chi tiết Đăng ký
Khóa học Tư vấn giám sát theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP. Ngày 23/09/2016 Chi tiết Đăng ký
Khóa học GĐ TVQLDA theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP. Ngày 16/09/2016 Chi tiết Đăng ký
Khóa học Quản lý dự án theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP. Ngày 16/09/2016 Chi tiết Đăng ký
Khóa học Khai hải quan theo Thông tư 12/2015/TT-BTC. Ngày 23/09/2016 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng khóa học Đo bóc tiên lượng và lập dự toán. Ngày 23/09/2016 Chi tiết Đăng ký
Khóa học Đấu thầu theo Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT. Ngày 12/08/2016 Chi tiết Đăng ký
Khóa học Đấu thầu theo Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT. Ngày 12/08/2016 Chi tiết Đăng ký
Khóa học Kỹ năng lập hồ sơ dự thầu tại Hà Nội. Ngày 12/08/2016 Chi tiết Đăng ký
Khóa học Thẩm định Đấu thầu tại Hà Nội, TP HCM. Ngày 12/08/2016 Chi tiết Đăng ký
Khóa học Đấu thầu nâng cao tại Hà Nội, TP HCM. Ngày 26/08/2016 Chi tiết Đăng ký
Khóa học Đấu thầu qua mạng tại Hà Nội, TP HCM. Ngày 19/08/2016 Chi tiết Đăng ký
Khóa học Đánh giá dự án đầu tư Xây dựng CT. Ngày 19/08/2016 Chi tiết Đăng ký