Lịch khai giảng

Chương trình Ngày khai giảng Đăng ký
Đào tạo Đấu thầu, Quản lý dự án, Kỹ năng mềm. Ngày 05/10/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng khóa đào tạo Mini MBA tại Hà Nội Ngày 07/09/2015 Chi tiết Đăng ký
Khóa học An toàn, vệ sinh lao động tại Hà Nội. Ngày 19/09/2015 Chi tiết Đăng ký
Khóa học An toàn, vệ sinh lao động tại TP Hồ Chí Minh. Ngày 19/09/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng khóa học Đấu thầu tại Đà Nẵng. Ngày 18/09/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng khóa học Đấu thầu tại Hải Phòng. Ngày 25/09/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng khóa học Đấu thầu tại Cần Thơ. Ngày 19/09/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng khóa học Đấu thầu tại Đăk Lăk. Ngày 25/09/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng khóa học Đấu thầu tại TP Hồ Chí Minh. Ngày 11/09/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng khóa học Đấu thầu tại Hà Nội. Ngày 11/09/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Đấu thầu tại Hà Nội. Ngày 08/08/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng khóa học An toàn vệ sinh lao động. Ngày 14/08/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Kỹ năng Quản trị Marketing. Ngày 17/07/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Kỹ năng PR và nghệ thuật XD hình ảnh. Ngày 11/09/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Kỹ năng Lãnh đạo và Quản lý hiệu quả. Ngày 03/09/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Kỹ năng Rà soát các sai phạm về thuế. Ngày 10/09/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Kỹ năng Quản trị tài chính Doanh nghiệp. Ngày 11/08/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Kỹ năng giao tiếp hiệu quả. Ngày 14/08/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Kỹ năng Quản trị nhân sự. Ngày 09/09/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Kỹ năng đàm phán và ký kết hợp đồng. Ngày 16/07/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Kỹ năng bán hàng và nghệ thuật CSKH. Ngày 05/08/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Quản lý Thuế hiệu quả trong DN. Ngày 15/07/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng khóa học Đấu thầu tại Cần Thơ. Ngày 23/07/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng khóa học Đấu thầu tại Hải Phòng. Ngày 24/07/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng khóa học Đấu thầu tại Đăk Lăk. Ngày 24/07/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng khóa học Đấu thầu tại Đà Nẵng. Ngày 24/07/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng khóa học Đấu thầu tại TP HCM. Ngày 10/07/2015 Chi tiết Đăng ký