Lịch khai giảng

Chương trình Ngày khai giảng Đăng ký
Khai giảng khóa đào tạo nghiệp vụ Đấu thầu nâng cao tháng 4 tại Hà Nội Ngày 25/04/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp nghiệp vụ Đấu thầu cơ bản tháng 04 tại Hà Nội Ngày 25/04/2014 Chi tiết Đăng ký
Thông báo khai giảng khóa đào tạo Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Ngày 17/04/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng khóa đào tạo nghiệp vụ Chỉ huy trưởng công trường tại Hà Nội Ngày 17/04/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng khóa đào tạo nghiệp vụ Tư vấn giám sát đầu tư xây dựng công trình tại Hà Nội Ngày 17/04/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng khóa đào tạo nghiệp vụ Định giá xây dựng tại Hà Nội Ngày 17/04/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng khóa học Giám đốc tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Ngày 17/04/2014 Chi tiết Đăng ký
Thông báo khai giảng khóa nghiệp vụ Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình tại Hà Nội Ngày 17/04/2014 Chi tiết Đăng ký
Thông báo khai giảng khóa học An toàn vệ sinh lao động cho cán bộ quản lý tại Hà Nội Ngày 24/04/2014 Chi tiết Đăng ký
Thông báo khai giảng khóa học Khai hải quan điện tử tại Hà Nội. Ngày 19/04/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng khóa học Kỹ năng quản lý cuộc họp tại Hà Nội. Ngày 26/04/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng khóa học Quản trị nguồn nhân lực tại Hà Nội. Ngày 24/04/2014 Chi tiết Đăng ký