Lịch khai giảng

Chương trình Ngày khai giảng Đăng ký
Mở lớp An toàn vệ sinh lao động tại Đăk Lăk. Ngày 28/11/2014 Chi tiết Đăng ký
Mở lớp An toàn vệ sinh lao động tại TP Đà Nẵng. Ngày 12/11/2014 Chi tiết Đăng ký
Mở lớp An toàn vệ sinh lao động tại TP HCM. Ngày 26/11/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Đấu thầu tại Đăk Lăk. Ngày 21/11/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Đấu thầu tại Hải Phòng. Ngày 21/11/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp GĐ tư vấn quản lý dự án tại Hà Nội. Ngày 14/11/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Đánh giá dự án đầu tư. Ngày 14/11/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Hoàn công thanh quyết toán. Ngày 14/11/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Tư vấn giám sát tại Hà Nội. Ngày 14/11/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Định giá xây dựng tại Hà Nội. Ngày 14/11/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng khóa học Quản lý dự án tại Hà Nội. Ngày 14/11/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng khóa học An toàn vệ sinh lao động. Ngày 18/11/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Đấu thầu tại Đà Nẵng. Ngày 21/11/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Đấu thầu tại TP Hồ Chí Minh. Ngày 07/11/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Đấu thầu tại Hà Nội. Ngày 14/11/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Giám sát thi công xây dựng công trình. Ngày 14/11/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Hoàn công thanh quyết toán tại Hà Nội. Ngày 14/11/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Định giá xây dựng tại Hà Nội. Ngày 23/08/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng khóa đào tạo Quản lý dự án tại Hà Nội Ngày 23/08/2014 Chi tiết Đăng ký
Quản trị tài chính–Quản lý thuế hiệu quả cho doanh nghiệp. Ngày 26/08/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng khóa học Đấu thầu theo Luật Đấu thầu mới. Ngày 16/08/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Đấu thầu theo Luật Đấu thầu tại TP HCM. Ngày 29/08/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Đấu thầu theo Luật Đấu thầu tại Hà Nội. Ngày 15/08/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Đấu thầu theo Luật Đấu thầu tại Đăk Lăk. Ngày 22/08/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Đấu thầu theo Luật Đấu thầu số 43. Ngày 15/08/2014 Chi tiết Đăng ký
Khóa học Đấu thầu (Luật Đấu thầu số 43/QH-2013) Ngày 18/07/2014 Chi tiết Đăng ký
Đấu thầu theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 tại HCM Ngày 25/07/2014 Chi tiết Đăng ký