Lịch khai giảng

Chương trình Ngày khai giảng Đăng ký
Khai giảng lớp Quản lý chi phí tại Hà Nội. Ngày 29/05/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Giám đốc QLDA tại Hà Nội. Ngày 20/05/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Hoàn công tại Hà Nội. Ngày 15/05/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Tư vấn giám sát tại Hà Nội. Ngày 20/05/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Định giá xây dựng tại Hà Nội. Ngày 18/05/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Quản lý dự án tại Hà Nội Ngày 15/05/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng khóa đào tạo Đấu thầu tại Hải Phòng. Ngày 16/05/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng khóa đào tạo Đấu thầu tại Đăk Lăk. Ngày 23/05/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng khóa đào tạo Đấu thầu tại Cần Thơ. Ngày 15/05/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng khóa đào tạo Đấu thầu tại Đà Nẵng. Ngày 30/05/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng khóa đào tạo Đấu thầu tại TP Hồ Chí Minh. Ngày 15/05/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng khóa đào tạo Đấu thầu tại Hà Nội. Ngày 15/05/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng khóa Quản lý sản xuất tại Hà Nội. Ngày 23/04/2015 Chi tiết Đăng ký
Học Đấu thầu theo Luật Đấu thầu tại Cần Thơ, Đăk Lăk Ngày 17/04/2015 Chi tiết Đăng ký
Mở lớp Đấu thầu tại Hà Nội, Đăk Lăk Ngày 23/04/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng khóa học Đấu thầu qua mạng. Ngày 23/04/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Tư vấn giám sát tại Đăk Lăk. Ngày 17/04/2015 Chi tiết Đăng ký
Đào tạo Định giá xây dựng tại Đăk Lăk. Ngày 17/04/2015 Chi tiết Đăng ký
Đào tạo Chỉ huy trưởng tại Hà Nội và các tỉnh. Ngày 15/04/2015 Chi tiết Đăng ký
Đào tạo Hoàn công thanh quyết toán tại Hà Nội. Ngày 24/04/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp An toàn lao động tại Hà Nội. Ngày 17/04/2015 Chi tiết Đăng ký
Đào tạo khóa học Đánh giá dự án đầu tư tại Hà Nội. Ngày 23/04/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng khóa Đấu thầu mới nhất tại Hà Nội. Ngày 10/04/2015 Chi tiết Đăng ký
Lớp tập huấn Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công tại Hà Nội. Ngày 10/04/2015 Chi tiết Đăng ký
Đào tạo Đấu thầu tại Đà Nẵng. Ngày 17/04/2015 Chi tiết Đăng ký
Đào tạo Đấu thầu tại Cần Thơ. Ngày 14/04/2015 Chi tiết Đăng ký
Đào tạo Đấu thầu tại Đăk Lăk. Ngày 17/04/2015 Chi tiết Đăng ký