Lịch khai giảng

Chương trình Ngày khai giảng Đăng ký
Khai giảng lớp GĐ tư vấn quản lý dự án tại Hà Nội. Ngày 17/10/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Đánh giá dự án đầu tư. Ngày 17/10/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Hoàn công thanh quyết toán. Ngày 17/10/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Tư vấn giám sát tại Hà Nội. Ngày 17/10/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Định giá xây dựng tại Hà Nội. Ngày 17/10/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng khóa học Quản lý dự án tại Hà Nội. Ngày 17/10/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng khóa học An toàn vệ sinh lao động. Ngày 17/10/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Đấu thầu tại Đà Nẵng. Ngày 17/10/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Đấu thầu tại TP Hồ Chí Minh. Ngày 10/10/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Đấu thầu tại Hà Nội. Ngày 10/10/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Giám sát thi công xây dựng công trình. Ngày 23/08/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Hoàn công thanh quyết toán tại Hà Nội. Ngày 23/08/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Định giá xây dựng tại Hà Nội. Ngày 23/08/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng khóa đào tạo Quản lý dự án tại Hà Nội Ngày 23/08/2014 Chi tiết Đăng ký
Quản trị tài chính–Quản lý thuế hiệu quả cho doanh nghiệp. Ngày 26/08/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng khóa học Đấu thầu theo Luật Đấu thầu mới. Ngày 16/08/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Đấu thầu theo Luật Đấu thầu tại TP HCM. Ngày 29/08/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Đấu thầu theo Luật Đấu thầu tại Hà Nội. Ngày 15/08/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Đấu thầu theo Luật Đấu thầu tại Đăk Lăk. Ngày 22/08/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Đấu thầu theo Luật Đấu thầu số 43. Ngày 15/08/2014 Chi tiết Đăng ký
Khóa học Đấu thầu (Luật Đấu thầu số 43/QH-2013) Ngày 18/07/2014 Chi tiết Đăng ký
Đấu thầu theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 tại HCM Ngày 25/07/2014 Chi tiết Đăng ký
Đấu thầu theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 tại HN Ngày 18/07/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Mini MBA tại Thanh Hóa. Ngày 18/07/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Mini MBA tại Thừa Thiên Huế. Ngày 11/07/2014 Chi tiết Đăng ký
Kỹ năng lập Kế hoạch KD và Bán hàng chuyên nghiệp. Ngày 30/07/2014 Chi tiết Đăng ký
HD quyết toán thuế và xử lý các sai phạm trong vấn đề TC. Ngày 29/07/2014 Chi tiết Đăng ký