Lịch khai giảng

Chương trình Ngày khai giảng Đăng ký
Khai giảng khóa Quản lý sản xuất tại Hà Nội. Ngày 23/04/2015 Chi tiết Đăng ký
Học Đấu thầu theo Luật Đấu thầu tại Cần Thơ, Đăk Lăk Ngày 17/04/2015 Chi tiết Đăng ký
Mở lớp Đấu thầu tại Hà Nội, Đăk Lăk Ngày 23/04/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng khóa học Đấu thầu qua mạng. Ngày 23/04/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Tư vấn giám sát tại Đăk Lăk. Ngày 17/04/2015 Chi tiết Đăng ký
Đào tạo Định giá xây dựng tại Đăk Lăk. Ngày 17/04/2015 Chi tiết Đăng ký
Đào tạo Chỉ huy trưởng tại Hà Nội và các tỉnh. Ngày 15/04/2015 Chi tiết Đăng ký
Đào tạo Hoàn công thanh quyết toán tại Hà Nội. Ngày 24/04/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp An toàn lao động tại Hà Nội. Ngày 17/04/2015 Chi tiết Đăng ký
Đào tạo khóa học Đánh giá dự án đầu tư tại Hà Nội. Ngày 23/04/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng khóa Đấu thầu mới nhất tại Hà Nội. Ngày 10/04/2015 Chi tiết Đăng ký
Lớp tập huấn Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công tại Hà Nội. Ngày 10/04/2015 Chi tiết Đăng ký
Đào tạo Đấu thầu tại Đà Nẵng. Ngày 17/04/2015 Chi tiết Đăng ký
Đào tạo Đấu thầu tại Cần Thơ. Ngày 14/04/2015 Chi tiết Đăng ký
Đào tạo Đấu thầu tại Đăk Lăk. Ngày 17/04/2015 Chi tiết Đăng ký
Đào tạo Đấu thầu tại Hải Phòng. Ngày 24/04/2015 Chi tiết Đăng ký
Đào tạo Đấu thầu tại TP Hồ Chí Minh. Ngày 10/04/2015 Chi tiết Đăng ký
Đào tạo Đấu thầu tại Hà Nội. Ngày 10/04/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Đấu thầu theo Luật Đấu thầu tại Đăk Lăk. Ngày 27/03/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Đấu thầu theo Luật Đấu thầu tại Hải Phòng. Ngày 20/03/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Đấu thầu theo Luật Đấu thầu tại Cần Thơ. Ngày 28/03/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Đấu thầu theo Luật Đấu thầu tại Đà Nẵng. Ngày 21/03/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Đấu thầu theo Luật Đấu thầu tại TP HCM. Ngày 06/03/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Đấu thầu theo Luật Đấu thầu tại Hà Nội. Ngày 13/03/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Quản lý dự án tại Hà Nội. Ngày 16/01/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng khoá học Đấu thầu tại Đăk Lăk. Ngày 23/01/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng khoá học Đấu thầu tại Hải Phòng. Ngày 16/01/2015 Chi tiết Đăng ký