Lịch khai giảng

Chương trình Ngày khai giảng Đăng ký
Khai giảng lớp Đấu thầu theo Luật Đấu thầu tại Đăk Lăk. Ngày 27/03/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Đấu thầu theo Luật Đấu thầu tại Hải Phòng. Ngày 20/03/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Đấu thầu theo Luật Đấu thầu tại Cần Thơ. Ngày 28/03/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Đấu thầu theo Luật Đấu thầu tại Đà Nẵng. Ngày 21/03/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Đấu thầu theo Luật Đấu thầu tại TP HCM. Ngày 06/03/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Đấu thầu theo Luật Đấu thầu tại Hà Nội. Ngày 13/03/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Quản lý dự án tại Hà Nội. Ngày 16/01/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng khoá học Đấu thầu tại Đăk Lăk. Ngày 23/01/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng khoá học Đấu thầu tại Hải Phòng. Ngày 16/01/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng khoá học Đấu thầu tại Cần Thơ. Ngày 09/01/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng khoá học Đấu thầu tại Đà Nẵng. Ngày 23/01/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng khoá học Đấu thầu tại TP HCM. Ngày 16/01/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng khoá học Đấu thầu tại Hà Nội. Ngày 17/01/2015 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Kỹ năng làm việc nhóm tại Hà Nội. Ngày 18/12/2014 Chi tiết Đăng ký
Khóa học Quản trị tài chính tại Hà Nội. Ngày 12/12/2014 Chi tiết Đăng ký
Quản lý thuế hiệu quả và kỹ năng phòng tránh rủi ro cho DN. Ngày 04/12/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Kỹ năng đàm phán ký kết hợp đồng. Ngày 28/11/2014 Chi tiết Đăng ký
Mở lớp An toàn vệ sinh lao động tại Đăk Lăk. Ngày 28/11/2014 Chi tiết Đăng ký
Mở lớp An toàn vệ sinh lao động tại TP Đà Nẵng. Ngày 12/11/2014 Chi tiết Đăng ký
Mở lớp An toàn vệ sinh lao động tại TP HCM. Ngày 26/11/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Đấu thầu tại Đăk Lăk. Ngày 21/11/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Đấu thầu tại Hải Phòng. Ngày 21/11/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp GĐ tư vấn quản lý dự án tại Hà Nội. Ngày 14/11/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Đánh giá dự án đầu tư. Ngày 14/11/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Hoàn công thanh quyết toán. Ngày 14/11/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Tư vấn giám sát tại Hà Nội. Ngày 14/11/2014 Chi tiết Đăng ký
Khai giảng lớp Định giá xây dựng tại Hà Nội. Ngày 14/11/2014 Chi tiết Đăng ký